April 10, 2008

Flow analysis

การดู angiogram นั้น นอกจากการดูภาพในลักษณะของ 2D หรือ 3D แล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการดู 4D คือ time

dimension วันนี้จะนำเสนอ trick เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการดู dynamic จาก static study ครับ


บางคนคงบอกว่า ภาพ static จะบอกถึง dynamic ได้อย่างไร เราเริ่มดูจากรูปนี้กันก่อน

ภาพนี้น้ำไหลขึ้นหรือไหลลงครับ แน่นอน น้ำไหลลง อันนี้เป็นตัวอย่างในการพยายามดู dynamic จาก static image


ทีนี้เราลองมาดูภาพ venogram ของแขนขวาในผู้ป่วยรายนี้กัน ผู้ป่วย ESRD มาด้วยแขนขวาบวมขึ้น

สีฉีดผ่าน superficial vein แขนขวา จะเห็นได้ว่า สีวิ่งจาก 1 ไป 2 ไป 3 และย้อนลงมาตรงเบอร์ 4

น่าจะมี occlusion ตรง right axillary vein ใช่หรือเปล่าหนอ

เราลองสังเกตสิ่งที่น่าสนใจบางอย่างกันนะครับ

สีตรงเบอร์ 2 จางกว่าเบอร์ 1

สีตรงเบอร์ 3 จางกว่าเบอร์ 2

สีตรงเบอร์ 4 เข้มกว่าเบอร์ 2และ 3


ข้อเท็จจริงคือ เราฉีด contrast media ที่ความเข้มข้นเท่ากัน แต่เหตุใดหนอ สีจึงมีความเข้มข้นต่างกัน ลองคิดดูนะครับ


สีจางลงเพราะความเข้มข้นต่างกัน นั่นคือต้องมี เลือด จากที่ไหนเข้ามาเจือจางสีอย่างแน่นอน


ทีนี้ลองดูภาพเฉลยกันภาพนี้ฉีดสีผ่าน AVBG แขนซ้าย ทิศทางการไหลแสดงตามลูกศรสีขาว


จะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้ว การที่เรามองไม่เห็น right axillary และ right subclavian veins นั้นเป็นเพราะว่ามี retrograde flow นั่นเอง และ retrograde flow นั้นก็เป็นตัวเจือจางสีดังที่เห็น


ลองหัดดูกับ angiogram อื่นๆดูนะครับ

No comments:

Post a Comment

ShareThis